TANJA ŠRAJ

Dr. Tanja Šraj, univ. dipl. psih, integrativna psihoterapevtka

041 334 636, info@drustvo-metulj.si

Tanja Šraj je psihologinja, ki se je dodatno izobrazila še na področju integrativne (relacijske) psihoterapije in zaključuje izobraževanje s področja psihoterapije otrok in mladostnikov ter supervizije. Leta 2016 je tudi doktorirala s področja spolnih zlorab. Sprva je delala na Centru za socialno delo Škofja Loka, nato pa v Mladinskem klimatskem zdravilišču s skupinami otrok in mladostnikov v smislu preventive čustvenih motenj in/ali motenj hranjenja. Trenutno je šolska svetovalna delavka na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Od ustanovitve Društva Metulj je predsednica, hkrati pa vrsto let v okviru društva vodi psihoterapije za otroke, mladostnike in odrasle. Zavezuje jo etični kodeks SKZP – Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, EAP – Evropske zveze za psihoterapijo ter EIATSCYP – Evropskega interdisciplinarnega združenja za terapevtske storitve za otroke in mladostnike. V EIATSCYP je tudi koordinatorica s področja etike in  strokovna vodja izobraževanja za psihoterapijo otrok in mladostnikov na Inštitutu IPSA.

PREDAVANJA, DELAVNICE …

  • Seminar o Razmišljanju o delu s skupinami otrok, mladostnikov ali odraslih (Itaca, 2016): Svetovanje adolescentom preko elektronske pošte
  • EAIP konferenca; Okrogla miza (Ljubljana, 2013): Child and adolescence psychotherapy across Europe
  • Izvajanje delavnic za prostovoljce na temo e-svetovanja (TOM telefon) in strokovna pregledovalka zahtevnejših odgovorov prostovoljcev
  • Predavanje na inštitutu IPSA (2007): Povezanost časovnih spremenljivk in vrste spolne zlorabe s psihičnimi posledicami.
  • Slovenska sekcija psihologov v socialnem varstvu (2008): Povezanost časovnih spremenljivk in vrste spolne zlorabe s psihičnimi posledicami.
  • Aktiv proti nasilju v družini gorenjske regije (2008): Povezanost časovnih spremenljivk in vrste spolne zlorabe s psihičnimi posledicami.
  • Aktiv otrok in mladostnikov v socialnem varstvu (2008): Povezanost časovnih spremenljivk in vrste spolne zlorabe s psihičnimi posledicami.
  • Slovenska konferenca z naslovom: Detekcija in reakcija na pojave slabega ravnanja z otrokom: novo obdobje (2008); Delavnica z Vidko Ribičič: Občutljivost pri obravnavi spolnih zlorab.

OBJAVE

Šraj T., in Repinc Zupančič B. (2015). E-svetovanje:eno od oken pri pomoči mladim. V Mrgole, A., Žvaljek, Z., Vilotič, A., in Breitenberg, N., Odgovori sodobnim izzivom odraščanja. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Šraj, T. (2010). Spolne zlorabe: povezanost psihičnih posledic s starostjo ob zlorabi, s trajanjem zlorabe in podporo žrtvam v okolju. Psihološka obzorja, 19(2), str. 49-67.

Ribičič, V., in Šraj, T. (2008). Kje smo pri pomoči spolno zlorabljenim otrokom?. Pavlović (ured.), »Detekcija in reakcija na pojave slabega ravnanja z otrokom – novo obdobje?«, str. 36-47. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

ČLANSTVA