ELIZABETA VOVKO

ELIZABETA VOVKO, univ. dipl psih., integrativna psihoterapevtka

031 336 272, beti.vovko@gmail.com

Trenutno imam terapevtsko prakso polno. Hvala za razumevanje. 

Elizabeta Vovko je psihologinja, ki je leta 2011 z mednarodnim certifikatom zaključila izobraževanje iz integrativne (relacijske) psihoterapije. Opravila je tečaj EMDR stopnje I., II. in »Delo s kompleksnimi travmami in disociacijo« ter obiskovala različne delavnice na temo obvladovanja stresa ter obravnavanja posameznikov in skupin po travmatskih dogodkih.

V preteklosti je bila zaposlena kot psihologinja v Slovenski vojski, od 2009 je zaposlena kot psihologinja v policiji, kjer sodeluje pri izboru kadra, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih nalogah. Zagotavlja psihološko in psihoterapevtsko pomoč zaposlenim v policiji.

Kot članica društva Metulj izvaja psihološko svetovanje in individualno psihoterapijo za odrasle. Zavezana je etičnim kodeksom DPS – Društva psihologov Slovenije, SKZP – Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, EAP – Evropske zveze za psihoterapijo, IIPA – Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo.

Druga področja dela

  • Sodeluje s policijskimi pogajalskimi skupinami pri usposabljanju in pri vključevanju v reševanje varnostnih situacij ter sodeluje s policijskimi zaupniki (»peer support«) pri usposabljanju in delu.
  • Je nacionalni kontakt za skupino zdravnikov in psihologov evropskih policij (European Medical and Psychological Experts’ Network for Law Enforcement).
  • Opravila je tečaj »Osnove praktične športne psihologije« na Sekciji za psihologijo športa.