ANA ROŽMAN

ANA ROŽMAN, univ. dipl. soc., specializantka integrativne psihoterapije

041/629-652, rozman.psihoterapija@gmail.com, Kranj

Ana Rožman je univerzitetna diplomirana sociologinja in specializantka integrativne (relacijske) psihoterapije. Sprva je delala na Centru za socialno delo Ljubljana Bežigrad, kasneje v Kriznem centru za mlade Ljubljana in v dnevnem centru za otroke in mladostnike, Cent’r Most. Največ časa je v tem obdobju posvetila delu z otroki, mladimi in njihovimi družinami, ki se srečujejo z različnimi stiskami, težavami v odraščanju in odnosih, ter z odraslimi žrtvami in povzročitelji nasilja.

S psihološkim svetovanjem odraslim, otrokom in mladostnikom se ukvarja od leta 2007. Leta 2014 se je odločila za zasebno psihoterapevtsko prakso, kjer dela z odraslimi in mladostniki.

Poleg študija integrativne relacijske psihoterapije se je Ana izobraževala tudi za učiteljico čuječnosti in svoje znanje uporablja pri vodenju manjših skupin, vključuje pa ga tudi v delo s klienti.

Redno se udeležuje izobraževanj, konferenc, delavnic, seminarjev in predavanj s področja psihoterapije.