TERAPEVTI

Tanja Šraj, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka

Elizabeta Vovko, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka

Maja Turšič, univ. dipl. psih., specializantka transakcijske analize;

Ana Rožman, univ. dipl. soc., specializantka integrativne psihoterapije