O DRUŠTVU

NAMEN IN CILJI

Društvo izvaja programe psihosocialne pomoči in psihoterapevtske obravnave, namenjene otrokom, mladostnikom in staršem v stiski, ter izvaja druge dejavnosti z namenom ozaveščanja in informiranja javnosti in države o problematiki psihičnih stisk.

Društvo namenja posebno pozornost tudi podpori in obravnavi otrok in mladostnikov, ki so doživeli kakršno koli obliko nasilja in zanemarjanja in opravlja druge dejavnosti vezane na ozaveščanje o tej problematiki.

Društvo pri svojem delu zasleduje naslednje cilje:

  • psihosocialna in psihoterapevtska pomoč posameznikom, ki so se znašli v psihični stiski;
  • ozaveščanje strokovnjakov in laikov o psihičnih težavah in načinu njihovega razreševanja;
  • reševanje in lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk odraslih in otrok, ki so doživeli spolno, fizično in/ali psihično zlorabo ter zanemarjanje;
  • zagotovljanje podpore žrtvam spolnih, fizičnih in/ali psihičnih zlorab ter zanemarjanja pri razreševanju in zavestnem spreminjanju življenjskih okoliščin;
  • skrb za izboljšanje socialnega položaja in psihofizičnega zdravja žrtev ter ustvarjanje možnosti za zdrav psihosocialni razvoj otrok;
  • zagovorništvo in reševanje ogroženih posameznikov;
  • prizadevanje za ustreznejše pristope k obravnavi in razumevanju problematike spolnih, fizičnih in psihičnih zlorab ter zanemarjanja v družbi.

Statut društva

Etični kodeks EIATCYP (Evropsko interdisciplinarno združenje za terapijo otrok in mladostnikov)

Etični kodeks SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo)

Etični kodeks Evropske zveze za psihoterapijo (EAP)